ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
logo
หลักสูตรที่ดำเนินการจัดอบรม
No.ประเภทชื่อหลักสูตรระยะเวลาการอบรมสถานะ
1 ดูรายละเอียดหลักสูตร
2 สถิติ การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชา สถิติระดับกลาง รุ่นที่ 39 ดูรายละเอียดหลักสูตร ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 28 มีนาคม 2567
3 สถิติ หลักสูตร e-Learning ดูรายละเอียดหลักสูตร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 สมัครอบรม

สมัครอบรมออนไลน์

หลักสูตรที่จัดอบรมเสร็จสิ้นแล้ว
No.ปีประเภทชื่อหลักสูตรรายละเอียด
1 2566 สถิติ ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สำหรับผู้จัดการระบบ
2 2566 สถิติ ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สำหรับผู้ใช้งานระบบ
3 2566 สถิติ สถิติระดับกลาง รุ่นที่ 38
4 2566 สถิติ ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สำหรับการใช้ประโยชน์ชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (เจ้าหน้าที่ด้านข้อมูล)
5 2566 สถิติ การจัดการโครงสร้างข้อมูล
6 2566 สถิติ การใช้งานโปรแกรม R เบื้องต้น รุ่นที่ 6
7 2565 สถิติ กรอบการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการและมาตรฐานสถิติประเทศไทย (ไม่ต้องพิมพ์ใบสมัคร)
8 2565 ไอที Advanced Microsoft Excel รุ่นที่ 10
9 2565 สถิติ การประยุกต์ใช้โปรแกรม Power BI Desktop เพื่อการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 4
10 2565 สถิติ การประยุกต์ใช้โปรแกรม Power BI Desktop เพื่อการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 5

ทั้งหมด 47 หลักสูตร : จำนวน 5 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>>