ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
logo
หลักสูตรที่ดำเนินการจัดอบรม
No.ประเภทชื่อหลักสูตรระยะเวลาการอบรมสถานะ
1 ดูรายละเอียดหลักสูตร
2 สถิติ การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชา สถิติระดับกลาง รุ่นที่ 39 ดูรายละเอียดหลักสูตร ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 28 มีนาคม 2567
3 สถิติ หลักสูตร e-Learning ดูรายละเอียดหลักสูตร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 สมัครอบรม

สมัครอบรมออนไลน์

หลักสูตรที่จัดอบรมเสร็จสิ้นแล้ว
No.ปีประเภทชื่อหลักสูตรรายละเอียด
21 2564 ไอที เทคนิคการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป รุ่นที่ 16
22 2564 สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ รุ่นที่ 6
23 2564 สถิติ การประยุกต์ใช้โปรแกรม Power BI เพื่อการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1
24 2564 สถิติ การประยุกต์ใช้โปรแกรม Power BI เพื่อการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 3
25 2564 สถิติ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographics รุ่นที่ 11
26 2564 สถิติ การบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย SQL รุ่นที่ 3
27 2564 สถิติ Microsoft Excel (Advanced) รุ่นที่ 6
28 2564 สถิติ การประยุกต์ใช้โปรแกรม Power BI เพื่อการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2
29 2564 สถิติ กรอบการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการและมาตรฐานสถิติประเทศไทย (จะให้ Username ทาง e-mail และไม่ต้องส่งใบสมัคร)
30 2564 สถิติ การทำแผนที่เฉดสีด้วยโปรแกรม QGIS รุ่นที่ 4

ทั้งหมด 47 หลักสูตร : จำนวน 5 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ] ... Next>>