ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย
วันที่หลักสูตรรายละเอียดเอกสารเอกสารแนบ
18-08-2565 ความรู้เบื้องต้นเ...เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเสมอภาคชายหญิง วันที่ 18 ส.ค.65 Download
18-08-2565 ความรู้เกี่ยวกับพ...เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 18 ส.ค.65 Download
15-08-2565 การคิดเชิงออกแบบ (D...เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล ระหว่างวันที่ 15- 16 ส.ค.65 Download
03-08-2565 การพัฒนาทักษะนักบ...เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาทักษะนักบริหารเพื่อก้าวสู่อำนวยการระดับต้น ระหว่างวันที่ 3 - 5 ส.ค.65 Download
22-07-2565 ศิลปะการสื่อสารเพ...เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ศิลปะการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงาน วันที่ 22 ก.ค. 65 Download
12-07-2565 Digital Mindset และการเพิ่ม�...เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง Digital Mindset และการเพิ่มผลิตภาพ (Productive Mindset) วันที่ 12 ก.ค.65 Download
07-07-2565 การนำเสนอข้อมูลใน...ลิงค์เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographics รุ่นที่ 15 - 16 Download
29-06-2565 Agile and Design Thinking สำหรับกา�...เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง Agile and Design Thinking สำหรับการทำงานขององค์กรยุคดิจิทัล วันที่ 29 มิ.ย.65 Download
27-06-2565 Blockchain คืออะไร จำเป็น...เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง Blockchain คืออะไร จำเป็นหรือไม่ ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจะต้องนำมาใช้ รุ่นที่ 2 วันที่ 27 มิ.ย.65 Download
23-06-2565 ระบบบัญชีข้อมูลภา...เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สำหรับการใช้ประโยชน์ชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (เจ้าหน้าที่ด้านข้อมูล) วันที่ 23 มิ.ย.65 Download

ทั้งหมด 105 เอกสาร : จำนวน 11 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>>