ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
logo
สารพันปัญหา
วันที่ประเภทรายละเอียด
02-11-2561 คำตอบ ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองนโยบายและวิชาการสถิติ โทร. 0 2142 1281 - 2 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
01-11-2561 คำถาม หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครอบรม เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด

ทั้งหมด 2 แถว : จำนวน 1 หน้า : 1