ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
logo
ติดต่อเรา

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองนโยบายและวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
โทร. 0 2142 1285 - 6
โทรสาร. 0 2143 8140
e-mail : [email protected]
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
(หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ ติดต่อ 02-141-7376)