ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย
วันที่หลักสูตรรายละเอียดเอกสารเอกสารแนบ
21-06-2565 แพลตฟอร์มข้อมูลเม...เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง แพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) และบทบาทของสำนักงานสถิติจังหวัดกับการพัฒนา Government Data Cataloy: GD Catalog วันที่ 21 มิ.ย.65 Download
20-06-2565 การขับเคลื่อนเมือ...เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริย (Smart City) วันที่ 20 ม.ย.65 Download
16-06-2565 ระบบบัญชีข้อมูลภา...เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สำหรับผู้ใช้งานระบบ ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิ.ย.65 Download
09-06-2565 ระบบบัญชีข้อมูลภา...เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สำหรับผู้จัดการระบบ ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิ.ย. 65 Download
26-05-2565 ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA...เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำคัญไฉน ? วันที่ 26 พ.ค.65 Download
26-05-2565 ศูนย์ต่อต้านข่าวป...เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมจังหวัด : ปฏิบัติการขยายผลการต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย วันที่ 26 พ.ค.65 Download
24-05-2565 ภาวะผู้นำ การให้ Feed...เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ภาวะผู้นำ การให้ Feedback และการสอนงาน วันที่ 24 พ.ค.65 Download
10-05-2565 การเริ่มต้นโครงกา...เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การเริ่มต้นโครงการ (Project Inception) ด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) รุ่นที่ 1 - 4 Download
06-05-2565 จิตวิทยาการบริหาร...เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง จิตวิทยาการบริหาร (รู้เขา รู้เขา) และการสร้างความไว้วางใจ (Trust) วันที่ 6 พ.ค.65 Download
20-04-2565 การนำเสนอข้อมูลใน...เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographics รุ่นที่ 14 Download

ทั้งหมด 105 เอกสาร : จำนวน 11 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] ... Next>>