ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย
วันที่หลักสูตรรายละเอียดเอกสารเอกสารแนบ
30-01-2562 วิชาสถิติระดับกลา...weighting Download
25-01-2562 วิชาสถิติระดับกลา...ตัวอย่างภาคปฏิบัติงานสนาม Download
00-00-543 SDG1...SDG1 Download
00-00-543 SDG...ของอ.บุศรา Download
00-00-543 การวิเคราห์ข้อมูล...เอกสารประกอบการบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ Download

ทั้งหมด 105 เอกสาร : จำนวน 11 หน้า : << Back [ 9 ][ 10 ] 11