ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย
วันที่หลักสูตรรายละเอียดเอกสารเอกสารแนบ
13-01-2563 การอบรมเชิงปฏิบัต...เอกสารประกอบการบรรยาย การบริหารพัสดุภาครัฐ Download
10-01-2563 sdmx...DSD_GDP Download
09-01-2563 sdmx...เอกสาร download Download
09-01-2563 sdmx...เอกสาร download-2 Download
25-12-2562 การอบรมเชิงปฏิบัต...กำหนดการอบรม Download
10-04-2562 วิชาสถิติระดับกลา...เอกสารประกอบการบรรยาย Download
11-03-2562 SDG2...ของอ.บุศรา Download
08-03-2562 วิชาสถิติระดับกลา...Infographic Training Download
04-03-2562 วิชาสถิติระดับกลา...การวิเคราะห์และพัฒนาตัวชี้วัด Download
04-03-2562 วิชาสถิติระดับกลา...การวิเคราะห์และพัฒนาตัวชี้วัด 2 Download

ทั้งหมด 105 เอกสาร : จำนวน 11 หน้า : << Back [ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ] ... Next>>