ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย
วันที่หลักสูตรรายละเอียดเอกสารเอกสารแนบ
20-02-2563 สถิติและเทคโนโลยี...แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 หลักสูตร) Download
06-02-2563 การอบรมเชิงปฏิบัต...ภูมิสารสนเทศสถิติ Download
04-02-2563 วิชาสถิติระดับกลา...การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ Download
04-02-2563 วิชาสถิติระดับกลา...การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก Download
23-01-2563 การอบรมเชิงปฏิบัต...regression Download
16-01-2563 การอบรมเชิงปฏิบัต...เอกสารประกอบการบรรยาย วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 36 Download
16-01-2563 การอบรมเชิงปฏิบัต...ตัวอย่างรายงาน Download
16-01-2563 การอบรมเชิงปฏิบัต...เอกสารประกอบการบรรยายการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการเลือกตัวอย่าง Download
16-01-2563 การอบรมเชิงปฏิบัต...file ประการบรรยายการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสถิติในการเลือกตัวอย่าง Download
15-01-2563 sampling...ค่าถ่วงน้ำหนัก Download

ทั้งหมด 105 เอกสาร : จำนวน 11 หน้า : << Back [ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ] ... Next>>