ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
logo
หลักสูตรที่ดำเนินการจัดอบรม
No.ประเภทชื่อหลักสูตรระยะเวลาการอบรมสถานะ
1 ดูรายละเอียดหลักสูตร
2 สถิติ การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชา สถิติระดับกลาง รุ่นที่ 39 ดูรายละเอียดหลักสูตร ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 28 มีนาคม 2567
3 สถิติ หลักสูตร e-Learning ดูรายละเอียดหลักสูตร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 สมัครอบรม

สมัครอบรมออนไลน์

หลักสูตรที่จัดอบรมเสร็จสิ้นแล้ว
No.ปีประเภทชื่อหลักสูตรรายละเอียด
41 2562 ไอที Advanced Excel รุ่นที่ 3
42 2561 ไอที การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นกลาง
43 2561 สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม
44 2561 ไอที การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographics
45 2561 สถิติ เทคนิคการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
46 2561 สถิติ สถิติระดับกลาง รุ่นที่ 34
47 0

ทั้งหมด 47 หลักสูตร : จำนวน 5 หน้า : << Back [ 3 ][ 4 ] 5