ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
logo

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนการอบรมออนไลน์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวประกาศเอกสารแนบ
14-05-2567 ขอแจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Canva รุ่นที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ***สำหรับวีดีโอย้อนหลังการอบรม ได้ดำเนินการส่งไปทาง e-mail ของผู้เข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว*** Download
26-04-2567 เรียน ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ส่ง Meeting ID และ Passcode ของโปรแกรม Zoom สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Canva รุ่นที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียบร้อยแล้ว และสามารถติดต่อสอบถามได้ โทร 06 4231 5695 Download
23-04-2567 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ Download
28-03-2567 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ Download
15-01-2567 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชา สถิติระดับกลาง รุ่นที่ 39 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 28 มีนาคม 2567 Download
20-12-2566 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชา สถิติระดับกลาง รุ่นที่ ๓๙ Download
09-06-2566 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชา สถิติระดับกลาง รุ่นที่ 38 ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน - 10 สิงหาคม 2566 Download
08-06-2566 รายชื่อผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566 Download
06-06-2566 แผนที่การเดินทางสำหรับการเข้ารับการอบรม ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ Download
25-05-2566 รายชื่อผู้สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) รุ่นที่ 2 Download

ทั้งหมด 22 ข่าวประกาศ : จำนวน 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>>
สมัครอบรมออนไลน์
+