ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
logo

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนการอบรมออนไลน์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวประกาศเอกสารแนบ
10-04-2566 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) รุ่นที่ 2” Download
07-04-2566 ขอขยายเวลาการปิดรับสมัคร จากเดิมวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เลื่อนเป็นวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ของการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566 Download
03-04-2566 รายชื่อผู้สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม R สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2566 Download
28-03-2566 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล Download
21-03-2566 คลิปวีดีโอการอบรม เรื่อง เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 Download
20-03-2566 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) รุ่นที่ ๒ Download
28-02-2566 รายชื่อผู้สำเร็จการอบรมออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 5 Download
09-02-2566 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 5 ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. Download
29-11-2565 แผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 Download

ทั้งหมด 19 ข่าวประกาศ : จำนวน 2 หน้า : << Back [ 1 ] 2
สมัครอบรมออนไลน์
+