ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
logo

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนการอบรมออนไลน์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวประกาศเอกสารแนบ
09-06-2566 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชา สถิติระดับกลาง รุ่นที่ 38 ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน - 10 สิงหาคม 2566 Download
08-06-2566 รายชื่อผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566 Download
06-06-2566 แผนที่การเดินทางสำหรับการเข้ารับการอบรม ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ Download
25-05-2566 รายชื่อผู้สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) รุ่นที่ 2 Download
23-05-2566 ขอขยายเวลาการปิดรับสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชา สถิติระดับกลาง รุ่นที่ 38 จากเดิมปิดรับสมัครวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เลื่อนปิดรับสมัครเป็นวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2566 Download
10-05-2566 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชา สถิติระดับกลาง รุ่นที่ ๓๘ Download
19-04-2566 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566 Download
10-04-2566 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) รุ่นที่ 2” Download
07-04-2566 ขอขยายเวลาการปิดรับสมัคร จากเดิมวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เลื่อนเป็นวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ของการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566 Download
03-04-2566 รายชื่อผู้สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม R สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2566 Download

ทั้งหมด 26 ข่าวประกาศ : จำนวน 3 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ] ... Next>>
สมัครอบรมออนไลน์
+