ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย
วันที่หลักสูตรรายละเอียดเอกสารเอกสารแนบ
09-01-2563 sdmx...เอกสาร download Download
09-01-2563 sdmx...เอกสาร download-2 Download
25-12-2562 การอบรมเชิงปฏิบัต...กำหนดการอบรม Download
10-04-2562 วิชาสถิติระดับกลา...เอกสารประกอบการบรรยาย Download
11-03-2562 SDG2...ของอ.บุศรา Download
08-03-2562 วิชาสถิติระดับกลา...Infographic Training Download
04-03-2562 วิชาสถิติระดับกลา...การวิเคราะห์และพัฒนาตัวชี้วัด Download
04-03-2562 วิชาสถิติระดับกลา...การวิเคราะห์และพัฒนาตัวชี้วัด 2 Download
22-02-2562 วิชาสถิติระดับกลา...วิชาการควบคุมคุณภาพข้อมูลฯ Download
18-02-2562 วิชาสถิติระดับกลา...การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก Download

ทั้งหมด 46 เอกสาร : จำนวน 5 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ] ... Next>>