ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย
วันที่หลักสูตรรายละเอียดเอกสารเอกสารแนบ
22-02-2562 วิชาสถิติระดับกลา...วิชาการควบคุมคุณภาพข้อมูลฯ Download
18-02-2562 วิชาสถิติระดับกลา...การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก Download
15-02-2562 วิชาสถิติระดับกลา...ข้อสอบ การเขียนรายงาน 1 Download
15-02-2562 วิชาสถิติระดับกลา...ข้อสอบ การเขียนรายงาน 2 Download
14-02-2562 วิชาสถิติระดับกลา...การวิเคราะห์อนุกรมเวลา Download
08-02-2562 วิชาสถิติระดับกลา...การสร้างแบบสอบถาม Download
08-02-2562 พระราชบัญญัติการจ...เอกสารประกอบการบรรยาย Download
07-02-2562 วิชาสถิติระดับกลา...วิชาการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ Download
07-02-2562 วิชาสถิติระดับกลา...EA_BKK สำหรับสุ่มตัวอย่างครัวเรือนโครงการสำรวจ Download
31-01-2562 วิชาสถิติระดับกลา...การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการเลือกตัวอย่าง Download

ทั้งหมด 37 เอกสาร : จำนวน 4 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ] ... Next>>