ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
logo
หลักสูตรที่ดำเนินการจัดอบรม
No.ประเภทชื่อหลักสูตรระยะเวลาการอบรมสถานะ
1 สถิติ กรอบการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการและมาตรฐานสถิติประเทศไทย (ไม่ต้องพิมพ์ใบสมัคร) และจะแจ้ง User Password ทาง e-mail สามารถไปเรียนที่ http://lmsu.nso.go.th/ ดูรายละเอียดหลักสูตร 1 เมษายน -30 มิถุนายน 2565

สมัครอบรมออนไลน์

หลักสูตรที่จัดอบรมเสร็จสิ้นแล้ว
No.ปีประเภทชื่อหลักสูตรรายละเอียด
1 2565 สถิติ กรอบการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการและมาตรฐานสถิติประเทศไทย (ไม่ต้องพิมพ์ใบสมัคร)
2 2565 ไอที Advanced Microsoft Excel รุ่นที่ 10
3 2565 สถิติ การประยุกต์ใช้โปรแกรม Power BI Desktop เพื่อการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 4
4 2565 สถิติ การประยุกต์ใช้โปรแกรม Power BI Desktop เพื่อการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 5
5 2565 สถิติ เทคนิคการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป รุ่นที่ 18
6 2565 ไอที การบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย SQL รุ่นที่ 5
7 2565 สถิติ การใช้งานโปรแกรม R เบื้องต้น รุ่นที่ 5
8 2565 สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ รุ่นที่ 7
9 2565 สถิติ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographics รุ่นที่ 14
10 2564 สถิติ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographics รุ่นที่ 10

ทั้งหมด 40 หลักสูตร : จำนวน 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>>