ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
logo
หลักสูตรที่ดำเนินการจัดอบรม
No.ประเภทชื่อหลักสูตรวันที่จัดอบรมสถานะ

ขออภัยค่ะ ไม่มีหลักสูตรที่เปิดรับสมัครฝึกอบรม ณ ตอนนี้ กรุณารอประกาศรับสมัคร

หลักสูตรที่จัดอบรมเสร็จสิ้นแล้ว
No.ปีประเภทชื่อหลักสูตรรายละเอียด
1 2562 สถิติ เทคนิคการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป รุ่นที่ 13
2 2562 สถิติ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographics รุ่นที่ 5
3 2562 สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ รุ่นที่ 3
4 2562 ไอที Advanced Excel รุ่นที่ 3
5 2561 สถิติ สถิติระดับกลาง รุ่นที่ 34
6 2561 ไอที การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นกลาง
7 2561 สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม
8 2561 ไอที การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographics
9 2561 สถิติ เทคนิคการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

ทั้งหมด 9 หลักสูตร : จำนวน 1 หน้า : 1