ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
logo

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวประกาศเอกสารแนบ
14-06-2561 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 หลักสูตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) Download
01-05-2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 1. การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นกลาง 2. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม 3. การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographics 4. เทคนิคการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานก่อนลงทะเบียนอบรม) Download

ทั้งหมด 2 ข่าวประกาศ : จำนวน 1 หน้า : 1
สมัครอบรมออนไลน์