ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย
วันที่หลักสูตรรายละเอียดเอกสารเอกสารแนบ
10-04-2562 วิชาสถิติระดับกลา...เอกสารประกอบการบรรยาย Download
11-03-2562 SDG2...ของอ.บุศรา Download
08-03-2562 วิชาสถิติระดับกลา...Infographic Training Download
04-03-2562 วิชาสถิติระดับกลา...การวิเคราะห์และพัฒนาตัวชี้วัด Download
04-03-2562 วิชาสถิติระดับกลา...การวิเคราะห์และพัฒนาตัวชี้วัด 2 Download
22-02-2562 วิชาสถิติระดับกลา...วิชาการควบคุมคุณภาพข้อมูลฯ Download
18-02-2562 วิชาสถิติระดับกลา...การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก Download
15-02-2562 วิชาสถิติระดับกลา...ข้อสอบ การเขียนรายงาน 1 Download
15-02-2562 วิชาสถิติระดับกลา...ข้อสอบ การเขียนรายงาน 2 Download
14-02-2562 วิชาสถิติระดับกลา...การวิเคราะห์อนุกรมเวลา Download

ทั้งหมด 22 เอกสาร : จำนวน 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>>