ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย
วันที่หลักสูตรรายละเอียดเอกสารเอกสารแนบ
06-03-2563 ข้อมูลการค้า DE...สำหรับทำ Infographics Download
21-02-2563 หลักสูตร สถิติระด...infographic Download
20-02-2563 สถิติและเทคโนโลยี...แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 หลักสูตร) Download
06-02-2563 การอบรมเชิงปฏิบัต...ภูมิสารสนเทศสถิติ Download
04-02-2563 วิชาสถิติระดับกลา...การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ Download
04-02-2563 วิชาสถิติระดับกลา...การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก Download
23-01-2563 การอบรมเชิงปฏิบัต...regression Download
16-01-2563 การอบรมเชิงปฏิบัต...เอกสารประกอบการบรรยาย วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 36 Download
16-01-2563 การอบรมเชิงปฏิบัต...ตัวอย่างรายงาน Download
16-01-2563 การอบรมเชิงปฏิบัต...เอกสารประกอบการบรรยายการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการเลือกตัวอย่าง Download

ทั้งหมด 39 เอกสาร : จำนวน 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>>