ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
logo

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนการอบรมออนไลน์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวประกาศเอกสารแนบ
20-08-2564 ประกาศจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปลี่ยนรูปแบบการอบรมเป็นออนไลน์ผ่านระบบ NSO Meeting (Yealink) โดยจะมีเจ้าหน้าที่โทรประสานงานอีกครั้งหนึ่ง Download
19-07-2564 ประกาศช่องทางติดต่อกับเจ้าหน้าที่ เพื่อติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดอบรมในระหว่างการปฏิบัติงานในรูปแบบ Work From Home Download
12-07-2564 การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 13 - 30 กรกฎาคม 2564 ใช้วิธีการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Yealink หากมีความประสงค์จะติดต่อเจ้าหน้าที่สามารถโทร 06 4231 5695 ขอบคุณค่ะ Download
30-06-2564 ขอความร่วมมือผู้เข้ารับการอบรมส่วนภูมิภาคด้วยวิธีออนไลน์ผ่านระบบ Yealink Download
30-06-2564 หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม R เบื้องต้น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 2 และ 5 กรกฎาคม 2564 มีการอบรมปกติ Download
07-06-2564 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2564 Download
02-06-2564 ขอแจ้งเปลี่ยนแผนการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
31-05-2564 ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จึงขอเลื่อนการอบรมในเดือนมิถุนายนออกไปก่อน และจะแจ้งกำหนดการที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมติดตามข่าวสารผ่านทาง http://nsotraining.nso.go.th/ Download
28-04-2564 ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1.Microsoft Excel (Advanced) รุ่นที่ 6 2.การประยุกต์ใช้โปรแกรม Power BI เพื่อการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 3.การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ รุ่นที่ 6 4.การทำแผนที่เฉดสีด้วยโปรแกรม QGIS รุ่นที่ 2 Download
16-04-2564 ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรม Power BI เพื่อการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 2. หลักสูตรเทคนิคการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป รุ่นที่ 16 Download

ทั้งหมด 55 ข่าวประกาศ : จำนวน 6 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] ... Next>>
สมัครอบรมออนไลน์