ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
logo

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนการอบรมออนไลน์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวประกาศเอกสารแนบ
22-07-2563 กำหนดการอบรม หลักสูตร ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รุ่นที่ 2 Download
13-07-2563 กำหนดการอบรม หลักสูตร การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographics รุ่นที่ 8 Download
13-07-2563 กำหนดการอบรม หลักสูตร การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographics รุ่นที่ 9 Download
13-07-2563 กำหนดการ หลักสูตร เทคนิคการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป รุ่นที่ 14 Download
13-07-2563 กำหนดการ หลักสูตร เทคนิคการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป รุ่นที่ 15 Download
10-07-2563 กำหนดการ infographic รุ่น 7 Download
02-07-2563 ChromeSetup Download
26-06-2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอแจ้งเปลี่ยนรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
20-03-2563 ประกาศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 จะดีขึ้น Download
20-02-2563 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download

ทั้งหมด 28 ข่าวประกาศ : จำนวน 3 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ] ... Next>>
สมัครอบรมออนไลน์