ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
logo
หลักสูตรที่ดำเนินการจัดอบรม
No.ประเภทชื่อหลักสูตรระยะเวลาการอบรมสถานะ
1 สถิติ สถิติระดับกลาง รุ่นที่ 39 ดูรายละเอียดหลักสูตร 1ธันวาคม 2566 - 6 ธันวาคม 2566 (ทดสอบ)

สมัครอบรมออนไลน์

หลักสูตรที่จัดอบรมเสร็จสิ้นแล้ว
No.ปีประเภทชื่อหลักสูตรรายละเอียด
11 2565 สถิติ เทคนิคการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป รุ่นที่ 18
12 2565 ไอที การบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย SQL รุ่นที่ 5
13 2565 สถิติ การใช้งานโปรแกรม R เบื้องต้น รุ่นที่ 5
14 2565 สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ รุ่นที่ 7
15 2565 สถิติ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographics รุ่นที่ 14
16 2565 สถิติ กรอบการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการและมาตรฐานสถิติประเทศไทย (ไม่ต้องพิมพ์ใบสมัคร) และจะแจ้ง User Password ทาง e-mail สามารถไปเรียนที่ http://lmsu.nso.go.th/
17 2564 สถิติ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographics รุ่นที่ 10
18 2564 สถิติ การใช้งานโปรแกรม R เบื้องต้น รุ่นที่ 4
19 2564 สถิติ การใช้งานโปรแกรม R เบื้องต้น รุ่นที่ 3
20 2564 สถิติ การทำแผนที่เฉดสีด้วยโปรแกรม QGIS รุ่นที่ 2

ทั้งหมด 47 หลักสูตร : จำนวน 5 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] ... Next>>