ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย
วันที่หลักสูตรรายละเอียดเอกสารเอกสารแนบ
15-02-2562 วิชาสถิติระดับกลา...ข้อสอบ การเขียนรายงาน 1 Download
15-02-2562 วิชาสถิติระดับกลา...ข้อสอบ การเขียนรายงาน 2 Download
14-02-2562 วิชาสถิติระดับกลา...การวิเคราะห์อนุกรมเวลา Download
08-02-2562 วิชาสถิติระดับกลา...การสร้างแบบสอบถาม Download
08-02-2562 พระราชบัญญัติการจ...เอกสารประกอบการบรรยาย Download
07-02-2562 วิชาสถิติระดับกลา...วิชาการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ Download
07-02-2562 วิชาสถิติระดับกลา...EA_BKK สำหรับสุ่มตัวอย่างครัวเรือนโครงการสำรวจ Download
31-01-2562 วิชาสถิติระดับกลา...การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการเลือกตัวอย่าง Download
30-01-2562 วิชาสถิติระดับกลา...weighting Download
25-01-2562 วิชาสถิติระดับกลา...ตัวอย่างภาคปฏิบัติงานสนาม Download

ทั้งหมด 46 เอกสาร : จำนวน 5 หน้า : << Back [ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ] ... Next>>