ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย
วันที่หลักสูตรรายละเอียดเอกสารเอกสารแนบ
30-01-2562 วิชาสถิติระดับกลา...weighting Download
25-01-2562 วิชาสถิติระดับกลา...ตัวอย่างภาคปฏิบัติงานสนาม Download
00-00-543 SDG1...SDG1 Download
00-00-543 SDG...ของอ.บุศรา Download
00-00-543 ... Download
00-00-543 ... Download
00-00-543 ... Download

ทั้งหมด 37 เอกสาร : จำนวน 4 หน้า : << Back [ 2 ][ 3 ] 4