ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย
วันที่หลักสูตรรายละเอียดเอกสารเอกสารแนบ
07-02-2562 วิชาสถิติระดับกลา...EA_BKK สำหรับสุ่มตัวอย่างครัวเรือนโครงการสำรวจ Download
31-01-2562 วิชาสถิติระดับกลา...การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการเลือกตัวอย่าง Download
30-01-2562 วิชาสถิติระดับกลา...weighting Download
25-01-2562 วิชาสถิติระดับกลา...ตัวอย่างภาคปฏิบัติงานสนาม Download
00-00-543 SDG1...SDG1 Download
00-00-543 SDG...ของอ.บุศรา Download
00-00-543 ... Download
00-00-543 ... Download
00-00-543 ... Download

ทั้งหมด 39 เอกสาร : จำนวน 4 หน้า : << Back [ 2 ][ 3 ] 4