ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย
วันที่หลักสูตรรายละเอียดเอกสารเอกสารแนบ
16-01-2563 การอบรมเชิงปฏิบัต...file ประการบรรยายการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสถิติในการเลือกตัวอย่าง Download
15-01-2563 sampling...ค่าถ่วงน้ำหนัก Download
13-01-2563 การอบรมเชิงปฏิบัต...เอกสารประกอบการบรรยาย การบริหารพัสดุภาครัฐ Download
10-01-2563 sdmx...DSD_GDP Download
09-01-2563 sdmx...เอกสาร download Download
09-01-2563 sdmx...เอกสาร download-2 Download
25-12-2562 การอบรมเชิงปฏิบัต...กำหนดการอบรม Download
10-04-2562 วิชาสถิติระดับกลา...เอกสารประกอบการบรรยาย Download
11-03-2562 SDG2...ของอ.บุศรา Download
08-03-2562 วิชาสถิติระดับกลา...Infographic Training Download

ทั้งหมด 39 เอกสาร : จำนวน 4 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] ... Next>>