ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
logo

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนการอบรมออนไลน์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวประกาศเอกสารแนบ
28-04-2564 ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1.Microsoft Excel (Advanced) รุ่นที่ 6 2.การประยุกต์ใช้โปรแกรม Power BI เพื่อการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 3.การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ รุ่นที่ 6 4.การทำแผนที่เฉดสีด้วยโปรแกรม QGIS รุ่นที่ 2 Download
16-04-2564 ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรม Power BI เพื่อการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 2. หลักสูตรเทคนิคการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป รุ่นที่ 16 Download
31-03-2564 รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
09-02-2564 การอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
25-12-2563 ขอแจ้งเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 37 จากระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 3 มีนาคม 2564 เป็นระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2564 Download
16-12-2563 รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่พัก Download
15-12-2563 ปฐมนิเทศลูกจ้างสธอ.65 Download
14-12-2563 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 37 (ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 3 มีนาคม 2564) Download
26-10-2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการ สถิติระดับกลาง รุ่นที่ 37 Download
01-09-2563 เอกสารประการบรรยาย sql Download

ทั้งหมด 32 ข่าวประกาศ : จำนวน 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>>
สมัครอบรมออนไลน์