ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
logo

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนการอบรมออนไลน์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวประกาศเอกสารแนบ
26-10-2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการ สถิติระดับกลาง รุ่นที่ 37 Download
01-09-2563 เอกสารประการบรรยาย sql Download
31-08-2563 การบูรณาการฐานข้อมูลโครงการ สธอ.65 Download
21-08-2563 ขอแจ้งเปลี่ยนรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย SQL Download
20-08-2563 กำหนดการอบรม หลักสูตร ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รุ่นที่ 3 Download
10-08-2563 กำหนดการอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ รุ่นที่ 5 Download
22-07-2563 กำหนดการอบรม หลักสูตร ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รุ่นที่ 2 Download
13-07-2563 กำหนดการอบรม หลักสูตร การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographics รุ่นที่ 8 Download
13-07-2563 กำหนดการอบรม หลักสูตร การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographics รุ่นที่ 9 Download
13-07-2563 กำหนดการ หลักสูตร เทคนิคการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป รุ่นที่ 14 Download

ทั้งหมด 24 ข่าวประกาศ : จำนวน 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>>
สมัครอบรมออนไลน์