ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
logo

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนการอบรมออนไลน์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวประกาศเอกสารแนบ
21-07-2565 ใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จ วิชากรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการและมาตรฐานสถิติประเทศไทย รุ่นที่ 3 สามารถดาวน์โหลด ได้ตามลิงค์ URL นี้ครับ https://drive.google.com/drive/folders/1s_kkexoa1GQA0slpOR153IgZ_SbziOWa?usp=sharing Download
23-05-2565 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สำหรับผู้จัดการระบบ ระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 2. หลักสูตรระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สำหรับผู้ใช้งานระบบ ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 3. หลักสูตรระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สำหรับการใช้ประโยชน์ชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 Download
21-04-2565 ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 3 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตร ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สำหรับผู้จัดการระบบ ระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 2. หลักสูตร ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สำหรับผู้ใช้งานระบบ ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 3. หลักสูตร ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สำหรับการใช้ประโยชน์ชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 Download
18-04-2565 มาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติม สำหรับการเข้ารับการอบรม ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ Download
15-02-2565 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย รุ่นที่ 2 – 3 Download
28-01-2565 ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2565 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ใหม่ Download
04-01-2565 รายละเอียด วิชา Advanced Microsoft Excel รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มกราคม 2565 ได้ส่งเข้าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละบุคคลแล้ว Download
20-12-2564 ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 วิชา Download
11-11-2564 การอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download
20-08-2564 ประกาศจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปลี่ยนรูปแบบการอบรมเป็นออนไลน์ผ่านระบบ NSO Meeting (Yealink) โดยจะมีเจ้าหน้าที่โทรประสานงานอีกครั้งหนึ่ง Download

ทั้งหมด 54 ข่าวประกาศ : จำนวน 6 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>>
สมัครอบรมออนไลน์