ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
logo

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนการอบรมออนไลน์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวประกาศเอกสารแนบ
23-06-2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอแจ้งเปลี่ยนรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ Download
00-00-543 ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
00-00-543 ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2565 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ใหม่ Download
00-00-543 ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2565 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ใหม่ Download
00-00-543 ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2565 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ใหม่ Download

ทั้งหมด 55 ข่าวประกาศ : จำนวน 6 หน้า : << Back [ 4 ][ 5 ] 6
สมัครอบรมออนไลน์